<menuitem id="v1abr"></menuitem>
<track id="v1abr"></track>
<bdo id="v1abr"><dfn id="v1abr"></dfn></bdo>
 • <track id="v1abr"></track>

  <menuitem id="v1abr"><dfn id="v1abr"><menu id="v1abr"></menu></dfn></menuitem>
  <track id="v1abr"><div id="v1abr"><address id="v1abr"></address></div></track>
  <bdo id="v1abr"></bdo><track id="v1abr"><span id="v1abr"><td id="v1abr"></td></span></track>
  费斯托FESTO
  sick传感器 德国CAPTRON
  sick传感器 德国SICK
  sick传感器 威格勒Wenglor
  sick传感器 美国BANNER
  sick传感器 意大利DATASENSOR/DATALOGIC
  sick传感器 日本SMC
  sick传感器 德国IFM
  sick传感器 德国P+F
  sick传感器 费斯托FESTO
  sick传感器 施耐德Schneider Electric
  sick传感器 西门子SIEMENS
  FESTO 型号列表002

  FESTO 型号列表002

  festo气动和电气创新技术为您业务的成功提供了更高的生产力。为工业和过程自动化提供的产品范围从单一元件到即插即用的解决方案。

  第1页 第2页 第3页 第4页 第5页
  型号 型号
  气缸 ADVU-20-60-PA 156002 196032 DSNU-40-50-PPV-A
  气缸 ADV-20-10-A 12491 193994 DSNU-50-50-PPV
  气缸 ADVULQ-50-40-P-A 156727 19177 DSNU-8-10-P-A
  气缸 ADVU-16-100-P-A 156001 19181 DSNU-8-80-P-A
  开关 SMT-3-PS-SQ-LED-24B 150869 11909 DSR-12-180-P
  气缸 DNC-40-160-PPV-A 163343 11910 DSR-16-180-P
  气缸 DNG-63-700-PPV-A 30003 11911 DSR-25-180-P
  法兰安装 FNC-63 174379 11912 DSR-32-180-P
  气缸 DNG-50-700-PPV-A 30002 13467 DSR-40-180-P
  法兰安装 FNC-50 174378 548012 DYSC-7-5-Y1F
  气缸 DNG-63-50-PPV-A 36359 548013 DYSC-8-8-Y1F
  耳轴安装组件 ZNCM-63 163528 1138644 DYSR-16-20-Y5
  气缸 DNG-80-100-PPV-A 30004 151147 DZH-16-50-PPV-A
  耳轴安装组件 ZNCM-80 163529 151143 DZH-20-320-PPV-A
  接头 QS-G3/8-8 186100 151125 DZH-25-100-PPV-A
  接头 QS-G3/8-10 186102 14054 DZH-40-50-PPV-A
  接头 QM-3/8-A/I 36172 36492 EB-215-155
  单向阀 HGL-3/8-B 530032 36489 EB-250-85
  MFH-5-1/2=DC24V 6420 2420 EG-16-40
  气缸 DSNU-32-300-PPV-A 193992 15885 EG-4-5-PK-2
  气缸 ADVU-25-80-P-A 156003 15037 EGZ-10-10
  LRMA-QS-8 153497 158622 EMM-20-5-P-A
  电磁阀 MYH-5/2-2.3-LED-SA 155437 189213 ESH-HC-1-QS
  终点位置限制开关 SVK-3-PK-3 12146 189223 ESH-HCL-1-QS
  AND-32-50-A-P-A 53275 189239 ESH-HD-4-QS
  MS4-LFR-1/4-07-CRV-AS 529154 189249 ESH-HDL-4-QS
  气缸 DNC-32-100-PPV-A 163309 5090 ESN-10-25-P
  SE4-1/8 4616 5097 ESN-16-50-P
  气缸 ADVUL-100-40-P-A 156926 189326 ESS-150-SN
  DGP-50-1000-PPV-A-B 161783 189401 ESS-20-CS
  基本阀 SVS-3-1/8 10190 189274 ESS-6-SN
  选择器开关 N-22-SW 9301 189279 ESS-8-SN
  按钮驱动器 T-22-GE 9290 151993 EV-10/30-3
  基本阀 SV-3-1/8-B-SA 15083031 13289 EV-15/40-4
  底座 AU-ME-1/8 32797 13783 EV-15/40-DP
  冲压式按钮 PR-22-RT 9297 150691 EV-16-DP
  摆动驱动器 DSR-12-180-P 11909 13291 EV-20/75-5
  紧凑型气缸 DMM-20-10-P-A 158522 13785 EV-20/75-DP
  电磁阀 MYH-5/2-2.3-L-LED 34303 150683 EV-20-4
  紧凑型气缸 ADVU-40-10-P-A 156541 184857 EV-40-5
  单向节流阀 GR-M5-B 151213 164991 EZH-2,5/9-10-B
  无杆气缸 DGO-16-170-PPV-A-B 15222 164992 EZH-2,5/9-20-B
  MA-50-10-1/4-EN 532216 FBS-SUB-9-GS-DP-B
  气缸 DNC-32-50-PPV-A 163307 2062 FK-M8
  气缸 DNC-32-50-PPV-A 163321 8986 FP-3-1/4-B
  9610342.0701.02400 8997 FP-5-1/4-B
  DNG-160-85-PPV-A 33024 186505 FRC-1/2-D-MAXI
  脚架安装件 HNG-160 34476 186057 FRC-1/2-D-MAXI-KC
  PUN-10x1,5-GN 178427 159590 FRC-1/2-D-MIDI
  PUN-10x1,5-RT 178413 186497 FRC-1/4-D-MIDI
  带电缆插头插座 KMEB-1-24-2,5-LED 151688 185820 FRC-1/4-D-MIDI-KC-A
  电磁阀 CPE18-M1H-5/3G-1/4 170247 162739 FRC-1/4-D-O-MINI
  L型快插式螺纹接头 QSL-G1/4-8 186120 159607 FRC-1-D-MAXI
  162776 FRC-3/4-D-5M-MAXI
  消声器 U-1/4 2316 185802 FRC-3/4-D-MAXI-KA-A
  MAP-40-6-1/8-EN 161127 159588 FRC-3/8-D-MIDI
  MA-40-6-R1/4-EN 187078 159589 FRC-3/8-D-MIDI-A
  MA-40-6-G1/4-EN 183899 185845 FRC-3/8-D-MIDI-KF
  电磁阀 MFH-5/3G-3/8-B 19707 185846 FRC-3/8-D-MIDI-KF-A
  双耳环支座 LBG-100 31766 194912 FRCS-1/2-D-MIDI
  精密压力表 MAP-40-1-1/8-EN 161126 194901 FRCS-3/8-D-MIDI-A
  插座 MSSD-E 14098 170685 FRM-D-MIDI
  发光密封件 ME-LD-12-24DC 19141 170684 FRM-D-MINI
  电磁阀 JMEH-5/2-1/8-B 173431 157302 FUA-32
  CRDSNU-12-10-P-A 160880 157304 FUA-50
  二联件 LFR-3/8-D-MINI 162682 6272 GCK-3/8-PK-9-KU
  过滤器 LF-1/8-D-MINI 159612 2094 GF-1/4
  ADVC-20-10-I-P-A 188141 2095 GF-3/8
  ADVC-20-5-I-P-A 188140 3720 "GR-1/2 "
  气缸 DNC-80-65-PPV 532883 151215 GR-1/8-B
  气缸 DNC-50-100-PPV 163387 6308 GR-3/8-B
  接头 QSL-G1/4-10 186122 6509 GRA-1/4-B
  节流阀 GR-3/8-B 6308 10353 GRE-1/2
  气管 PUN-10*1.5-RT 178413 10352 GRE-1/4
  气管 PUN-10*1.5-GE 178420 10351 GRE-1/8
  接头 QS-3/8-10 153008 193152 GRLA-1/2-QS-12-D
  手动阀 HSO-4/3-1/4 9340 534344 GRLA-1/2-QS-12-RS-D
  接头 QS-G1/4-10 186101 151172 GRLA-1/4-B
  法兰安装 FNC-80 174380 193148 GRLA-1/4-QS-10-D
  电磁阀 VMPA1-M1H-K-PI 533347 534340 GRLA-1/4-QS-10-RS-D
  电磁阀 VMPA1-M1H-J-PI 533343 162967 GRLA-1/4-QS-6-RS-B
  电磁阀 VMPA1-M1H-D-PI 533350 193147 GRLA-1/4-QS-8-D
  电磁阀 VMPA1-M1H-G-PI 533345 162968 GRLA-1/4-QS-8-RS-B
  压力开关 PEV-1/4-B-OD 175250 534339 GRLA-1/4-QS-8-RS-D
  位移传感器 MLO-POT-600-TLF 152630 151165 GRLA-1/8-B
  法兰安装 CRFNG-40 161847 197580 GRLA-1/8-QS-4-RS-D
  标准气缸 DNC-40-25-PPV 163351 162965 GRLA-1/8-QS-6-RS-B
  单向节流阀 GRLA-3/8-QS-10-D 193151 197581 GRLA-1/8-QS-6-RS-D
  快速连接插座 KD4-3/8-A 2144 193145 GRLA-1/8-QS-8-D
  连接插头 KS4-3/8-A 2155 162966 GRLA-1/8-QS-8-RS-B
  PUN-10x1,5-GE 178420 534337 GRLA-1/8-QS-8-RS-D
  PUN-10x1,5-RT 178413 151180 GRLA-3/4-B
  气管连接盒 SK-10-16 9274 193151 GRLA-3/8-QS-10-D
  气缸 DNG-50-300-PPV-A 30002 193150 GRLA-3/8-QS-8-D
  气缸 DNC-50-300-PPV 163382 534342 GRLA-3/8-QS-8-RS-D
  气缸 DNG-50-220-PPV-A 30002 175041 GRLA-M3-QS-3
  气缸 DNC-50-220-PPV 163382 193138 GRLA-M5-QS-4-D
  气缸 DNG-50-160-PPV-A 36351 197577 GRLA-M5-QS-4-RS-D
  气缸 DNC-50-160-PPV 163389 197578 GRLA-M5-QS-6-RS-D
  气缸 DNG-63-90-PPV-A 30003 151195 GRLZ-1/4-B
  气缸 DNC-63-90-PPV 163414 193158 GRLZ-1/8-QS-6-D
  气缸 DNG-160-200-PPV-A 33024 193159 GRLZ-1/8-QS-8-D
  气缸 DNG-100-400-PPV-A 36391 175058 GRLZ-M5-QS-4-LF-C
  气缸 DNC-100-400-PPV 163489 2109 GRO-1/4
  气缸 DNG-100-300-PPV-A 30005 193973 GRO-QS-6
  气缸 DNC-100-300-PPV 163478 193970 GR-QS-8
  CPE24-M1H-5L-3/8 163166 9520 GRU-3/4-B
  CPE18-M1H-5L-1/4 163142 525670 GRXA-HG-1/4-QS-8
  MFH-5-1/4-B 15901 8987 H-3-1/4-B
  CPE14-M1BH-5L-1/8 196941 7334 H-4/3-M5
  MFH-5-1/8-B 19758 8995 H-5-1/4-B
  螺旋管 PUN-10*1.5-S-2-BL 197597 5128 HBN-20/25*2
  截止阀 HE-3-3/8-3/8 153298 5127 HBN-20/25X1
  二联件 LFR-1/2-D-MIDI 159584 5128 HBN-20/25X2
  二联件 LFR-1/2-D-MIDI-A 159585 162810 HE-1/2-D-MIDI
  二联件 LFR-1-D-MAXI 159633 162813 HE-1-D-MAXI
  二联件 LFR-1-D-MAXI-A 159637 162811 HE-3/4-D-MIDI
  DNC-40-250-PPV-A 163342 153477 HE-3-QS-10
  HNC-40 174370 170683 HE-D-MAXI
  DGO-25-1740-PPV-A-B 15224 170682 HE-D-MIDI
  DNC-40-50-PPV-A 163339 170681 HE-D-MINI
  VAK-1/4 6890 172944 HEE-1/2-D-MIDI-24
  双耳环支座 CRSBS-32 162955 172941 HEE-3/8-D-MIDI-24
  LN-63 5150 172959 HEE-D-MIDI-24
  LN-40 5148 172956 HEE-D-MINI-24
  LNG-40 33891 170690 HEL-D-MINI
  QS-1/2-10 190646 159593 HFOE-D-MIDI/MAXI
  QS-1/2-12 153010 159638 HFOE-D-MINI
  QS-1/2-16 153011 530033 HGL-1/2-B
  LR-3/8-D-I-MINI 192302 530031 HGL-1/4-B
  LR-3/8-D-MINI 162580 530042 HGL-1/4-QS-10
  PUN-4*0.75-BL 159662 543253 HGL-1/8-1/8-B
  VAS-30-1/8-PUR 36137 530030 HGL-1/8-B
  VAS-8-M5-PUR 36135 530032 HGL-3/8-B
  ESS-15-SS 189291 197542 HGP-10-A-B
  ESS-40-BS 189388 187867 HGPP-12-A
  ESS-8-SF 189282 161830 HGR-25-A
  真空发生器 VAK-1/4 6890 174371 HNC-50
  接头 QSL-8 153072 150731 HP-25
  接头 QSL-10 153073 150734 HP-50
  接头 QS-G1/8-8 186098 533668 HPC-25
  接头 QSL-G1/2-112 186125 162805 HR-D-MAXI
  接头 QSY-8-6 153154 164936 HR-D-MINI
  接头 QSLF-1/8-6-B 153274 33969 ISV-1/8
  接头 QSLF-1/4-8-B 153277 10772 J-3-PK-3
  接头 QSH-10 153254 173171 J-5/2-1/8-B
  接头 QSL-G3/8-12 186124 14295 J-5-1/4-B
  接头 QSL-12 153074 4503 J-5-PK-3
  接头 QSH-12 153255 151008 JD-5/2-D-1-C
  消声器 U-1/8 2307 4901 JD-5-PK-3
  消声器 U-1/2 2310 8824 JDH-5-1/8
  气缸 DNC-32-125-P-A 175232 43270 JH -5/2-D-3 C
  安装支架 HSE-1/4 8711 8823 JH-5-1/8
  安装支架 MS4-WP 532184 12458 JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC
  KMEB-1-24-10-LED 193457 173035 JMEBH-5/2-5,0-B
  KMYZ-9-24-10-LED-PUR-B 196063 173433 JMEH-5/2-1/8-P-B
  空位堵头 B-1/8 3568 173436 JMEH-5/2-1/8-P-S-B
  空位堵头 B-3/8 3570 150980 JMFH-5/2-D-1-C
  空位堵头 B-1/2 3571 151852 JMFH-5/2-D-2-C
  储气罐 CRVZS-2 160236 151871 JMFH-5/2-D-3-C
  储气罐 CRVZS-5 192159 10166 JMFH-5-1/2
  Y型带销接杆 SG-M8 3111 35548 JMFH-5-1/2-S
  单向节流阀 GRLA-1/8-QS-6-RS-B 162965 14009 JMFH-5-1/4-S
  调压阀 MS4-LRB-1/4-D6-AS 529479 159690 JMN1H-5/2-D-1-C
  快速排气阀 SEU-1/4 6753 159689 JMN1H-5/2-D-1-S-C
  快速连接插座 KD3-1/8-A 2142 159702 JMN1H-5/2-D-2-C
  连接插头 KS3-CK-4 3326 159714 JMN1H-5/2-D-3-C
  标准气缸 DSNU-25-160-PPV-A 19250 531628 KD3-1/4-I
  标准气缸 DSNU-20-10-P-A 19207 193459 KMC-1-24-10-LED
  储气罐 CRVZS-0.75 160235 30933 KMC-1-24DC-5-LED
  电磁阀 CPE14-M1BH-3GL-1/8 196929 151688 KMEB-1-24-2.5-LED
  电磁阀 CPE14-M1BH-5LS-1/8 196942 30935 KMF-1-24DC-2,5-LED
  密封圈 CRO-1/4 165193 30937 KMF-1-24DC-5-LED
  单向节流阀 GRLZ-1/8-B 151188 161879 KMPPE-B-2,5
  单向阀 HB-1/4-QS-8 153455 151909 KMPYE-5
  关节轴承 SGS-M10*1.25 9261 193683 KMYZ-7-24-2,5-LED-PUR
  耳环安装件 SNC-32 174383 193687 KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B
  耳环安装件 SNCS-32 174397 193689 KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B
  脚架安装件 HBN-20/25*1 5127 3326 KS3-CK-4
  L型接头 G-1/4-A/I 3615 2154 KS4-1/4-A
  快插接头 QS-G1/4-8 186099 2155 KS4-3/8-A
  接头 QSY-8 153150 531679 KS4-3/8-I
  接头 QSL-G3/8-10 186123 3628 L-3-M5
  双螺纹接头 E-1/8-1/4 3574 31764 LBG-63
  带倒钩螺纹接头 CN-1/4-PK-6 11948 195862 LBN-50/63
  QSLV-G1/8-8 186140 186465 LF-1/2-D-MAXI-A
  QSL-G1/4-8 186120 159578 LF-1/2-D-MIDI
  QSH-8 153253 186462 LF-1/4-D-5M-MIDI-A
  QSL-G1/4-6 186118 162611 LF-1/4-D-5M-MINI
  QSM-M3-4 153303 159613 LF-1/4-D-MINI
  QSY-10-8 153155 162617 LF-1-D-5M-MAXI
  QSL-G1/8-6 186117 162616 LF-3/4-D-5M-MAXI
  QS-G1/8-6 186096 159618 LF-3/4-D-MAXI-A
  QSL-G1/8-8 186119 192558 LF-D-5M-MIDI
  L型接头 LJK-1/4 4946 162654 LFMA-1/2-D-MIDI-A
  手动装置 HAB-1/4 184586 162675 LFMAP-D-MIDI
  单向阀 HGL-1/4-B 530031 162678 LFMBP-D-MIDI
  单向节流阀 GRLA-1/4-B 151172 363667 LFP-D-MIDI-40M
  快插接头 QS-1/4-8 153005 159594 LFP-D-MIDI-5M
  快插接头 QS-1/4-6 153003 186494 LFR-1/2-D-5M-MAXI-A
  接近开关 SMT-8-PS-S-LED-24-B 175484 162722 LFR-1/2-D-5M-MIDI
  连接法兰 KSG-M16*1.5 32965 192615 LFR-1/2-D-5M-O-MIDI
  螺纹管接头 QM-1/4-A/I 36171 192625 LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A
  双螺纹接头 E-1/4-1/4 3575 162714 LFR-1/2-D-7-MIDI-A
  精密减压阀 LRP-1/4-2.5 162834 186489 LFR-1/2-D-MAXI
  精密压力表 MAP-40-4-1/8-EN 162842 186050 LFR-1/2-D-MAXI-KF-A
  L型接头 QSLV-1/4-8 153090 159584 LFR-1/2-D-MIDI
  T型接头 QST-8-6 153135 159585 LFR-1/2-D-MIDI-A
  快插接头 QS-1/8-8 153004 173788 LFR-1/2-D-MIDI-NPT
  穿板接头 QSSF-1/4-6-B 153164 186490 LFR-1/2-D-O-MAXI
  阀岛 10P-14-8C-MP-N-Y-4CT3J+UY 18210 186486 LFR-1/4-D-5M-MIDI-A
  阀岛 10P-14-4C-MP-R-Y-3CL+UY 18210 192613 LFR-1/4-D-5M-O-MIDI
  电磁阀 MN1H-2-3/4-MS 161731 186481 LFR-1/4-D-MIDI
  SDE1-D10-G2-R14-C-P1-M8 192028 159631 LFR-1/4-D-MINI
  SDE1-D10-G2-R14-C-P2-M8 192029 186482 LFR-1/4-D-O-MIDI
  SDE1-D10-G2-R14-C-PU-M8 529957 162695 LFR-1/4-D-O-MINI-A
  单向节流阀 GRLA-1/8-PK-6-B 151168 159634 LFR-1/8-D-MINI-A
  单向阀 HGL-1/8-B 530030 192619 LFR-1-D-5M-O-MAXI
  螺纹管接头 QM-1/8-A/I 36170 159633 LFR-1-D-MAXI
  L型快拧接头 LCK-1/8-PK-4 4469 192608 LFR-3/4-D-7-O-MAXI-A
  气缸 SLM-20-250-KF-A-G 32783 159632 LFR-3/4-D-MAXI
  维修包 DNG-200-320-PPV-A 121693 159636 LFR-3/4-D-MAXI-A
  维修包 DNC-32-400-PPV-A 369195 162692 LFR-3/4-D-O-MAXI
  维修包 DNC-125-400-PPV-A 369201 162720 LFR-3/8-D-5M-MINI
  维修包 DNC-100-500-PPV-A 369200 162713 LFR-3/8-D-7-MIDI-A
  维修包 ADVU-20-20-A-P-A 121117 185749 LFR-3/8-D-MIDI-KD
  直线摆动夹头 CLR-25-20-R-P-A 535445 185773 LFR-3/8-D-MIDI-KF
  直线摆动夹头 CLR-25-20-L-P-A 535446 127313 LFR-D-7-MIDI-A
  维修包 ADVU-20-30-A-P-A 121117 124086 LFR-D-MAXI-A
  维修包 ADVU-40-250-A-P-A 121120 120518 LFR-D-MIDI
  维修包 DNC-80-160-PPV-A 369199 120519 LFR-D-MIDI-A
  维修包 DNC-100-400-PPV-A 369200 10494 LFU-1/2
  维修包 ADVU-16-20-P-A 121116 159587 LOE-1/2-D-MIDI
  CLR-32-20-L-P-A-B 543138 159623 LOE-1-D-MAXI
  维修包 DNC-50-80-PPV-A 369197 159622 LOE-3/4-D-MAXI
  SIEN 6.5B-PS-S-L 150379 192577 LOE-D-MAXI
  SMT-8-PS-S-LED-24-B 175484 192576 LOE-D-MIDI
  SME-8-K-LED-230 152820 192575 LOE-D-MINI
  SMT-3-PS-SQ-LED-24B 150869 7473 L-PK-3
  SIEN-M5B-PS-S-L 150371 186457 LR-1/2-D-7-MAXI
  HE-3-QS8 153476 162586 LR-1/2-D-7-MIDI
  ADVU-12-10-P-A 156501 186455 LR-1/2-D-MAXI
  DMML-20-40-P-A 158582 159581 LR-1/2-D-MIDI
  ADVU-20-60-P-A 156002 162599 LR-1/4-D-7-O-MINI
  EZH-2.5/9-10-B 164991 192304 LR-1/8-D-O-I-MINI
  GCK-1/8-PK-4-KU 6267 162590 LR-1/8-D-O-MINI
  GCK-1/8-PK-6-KU 6268 153535 LR-1/8-QS-6
  二通 QS-10-8 153039 162597 LR-1-D-O-MAXI
  二通 QS-8-6 153038 162588 LR-3/4-D-7-MAXI
  压力开关 SDE5-D10-O-Q6E-P-M8   527467 159626 LR-3/4-D-MAXI
  压力开关 SDE5-V1-O-Q6E-P-M8 527461 162581 LR-3/4-D-MIDI
  KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B 193689 162596 LR-3/4-D-O-MAXI
  CPE10-M1BH-5J-QS-6 196877 162585 LR-3/8-D-7-MIDI
  CPE14-M1BH-30LS-1/8 196932 127307 LR-D-7-MIDI
  行程开关  SME-8-S-LED-24 150857 122997 LR-D-MINI
  电磁阀 CPE10-M1BH-3GL-QS-6 196847 153495 LRMA-QS-4
  电磁阀 CPE10-M1BH-5L-QS-6 196883 153496 LRMA-QS-6
  气缸 DSNU-10-80-P-A 19187 153497 LRMA-QS-8
  气缸 DNU-63-25-PPV-A 14154 159500 LRP-1/4-0,7
  气缸 AV-8-4-C 9336 159502 LRP-1/4-10
  节流阀 GRO-1/8-B 151216 162834 LRP-1/4-2.5
  PUN-10x1,5-SG-2,4-BL-1/4 533463 159501 LRP-1/4-4
  PUN-10x1,5-SG-4,8-BL-1/4 533464 153541 LR-QS-6
  PUN-10x1,5-SG-6-BL-1/4 533465 5565 LSN-80
  PUN-12x2-SG-4,8-BL-3/8 533466 184286 MA-40-1,0-G1/4-MPA
  PUN-12x2-SG-6-BL-3/8 533467 162835 MA-40-10-1/8-EN
  螺旋气管 PUN-12x2-S-1-BL 197599 345395 MA-40-16-1/8
  螺旋气管 PUN-12x2-S-1-SW 197614 192732 MA-40-1-G1/8-MPA
  螺旋气管 PUN-12x2-S-2-BL 197600 192735 MA-50-1,6-G1/4-MPA
  螺旋气管 PUN-12x2-S-2-SW 197615 162839 MA-50-16-1/4-EN
  螺旋气管 PUN-12x2-S-6-BL 197601 192734 MA-50-1-G1/4-MPA
  螺旋气管 PUN-12x2-S-6-SW 197616 526785 MA-63-1,6-R1/4-MPA-E-RG
  螺旋气管 PPS-6-7,5-1/4-BL 19796 162840 MA-63-10-1/4-EN
  螺旋气管 PPS-6-15-1/4-BL 19797 161128 MAP-40-16-1/8-EN
  螺旋气管 PPS-4-7,5-1/4-BL 19798 162842 MAP-40-4-1/8-EN
  螺旋气管 PPS-4-15-1/4-BL 19799 161127 MAP-40-6-1/8-EN
  螺旋气管 PPS-4-15-1/4-CT-BL 165870 2187 MC-2-1/8
  螺旋气管 PPS-4-7,5-1/4-CT-BL 165871 2199 MCH-3-1/8
  螺旋气管 PPS-6-15-1/4-CT-BL 165872 19145 MC-LD-12-24DC
  螺旋气管 PPS-6-7,5-1/4-CT-BL 165873 12457 MDH-5/2-3/4-D-4-24DC
  阀岛 10P-14-8C-MP-N-Y-4CT3J+UV 18210 43311 MDH-5/2-D-2 C
  阀岛 10P-14-4C-MP-R-Y-3CL+UY 18210 12459 MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
  MEBH-5/2-1/8-P-B 173006 172988 MEBH-3/2-1/8-B
  MSEB-3-24VDC-B 685993 173000 MEBH-3/2-1/8-P-B
  电磁阀 CPA14-M1H-5JS 173941 173006 MEBH-5/2-1/8-P-B
  电磁阀 CPA14-M1H-2x3-GLS 173943 173057 MEBH-5/2-1/8-P-B-110AC
  电磁阀 CPA14-M1H-5/3-ES 173946 173099 MEBH-5/2-1/8-P-B-230AC
  电磁阀 LFRS-1/8-D-MINI-KB-A 195011 173012 MEBH-5/2-1/8-P-L-B
  圆形气缸 DSNU-63-40-P-A 196011 184500 MEBH-5/2-D-2-ZSR-C
  气缸 ADVU-25-40-A-P-A 156614 173024 MEBH-5/3E-1/8-P-B
  气缸 ADVC-32-15-I-P-A 188206 173018 MEBH-5/3G-1/8-P-B
  导向气缸 DFM-40-25-P-A-KF 170939 173124 MEH-3/2-1/8-B
  气缸 DSW-32-25-P-A-B 161431 173126 MEH-3/2-1/8-P-B
  圆形气缸 DSNU-63-100-P-A 196014 173127 MEH-5/2-1/8-B
  HGL-1/8-B 530030 173128 MEH-5/2-5,0-B
  减压阀 LRMA-QS-6 153496 173145 MEH-5/3E-1/8-B
  LR-1/8-QS-6 153535 173146 MEH-5/3E-5,0-B
  储气罐 CRVZS-2 160236 4612 MF-4-1/8
  AV-20-4-A 12494 4573 MFH-2-M5
  接头 QSY-4 153148 9857 MFH-3-1/2
  接头 QSY-6 153149 9964 MFH-3-1/4
  接头 QSY-10 153151 7959 MFH-3-1/4-S
  LSP-1/4-C 184318 7958 MFH-3-1/8-S
  快排阀 SE-3/4 2280 4450 MFH-3-M5
  分支模块 FRM-D-MINI 170684 150981 MFH-5/2-D-1-C
  软气动阀 HEE-D-MINI-24 172956 151851 MFH-5/2-D-2-C
  基本阀 LR-D-MINI 122997 151709 MFH-5/2-D-2-FR-C
  气管 PUN-6*1-BL(兰) 151870 MFH-5/2-D-3-C
  气管 PUN-8*1.25-BL(兰) 183973 MFH-5/2K-FR-NA
  气管 PUN-10*1.5-BL(兰) 150983 MFH-5/3E-D-1-C
  气管 PUN-12*2-BL(兰) 151855 MFH-5/3E-D-2-C
  气管 PUN-6*1-RT(红) 19787 MFH-5/3G-1/4-B
  气管 PUN-8*1.25-RT(红) 30484 MFH-5/3G-1/8-B
  气管 PUN-10*1.5-RT(红) 19707 MFH-5/3G-3/8-B
  气管 PUN-12*2-RT(红) 150982 MFH-5/3G-D-1-C
  气管 PUN-6*1-SW(黑) 151854 MFH-5/3G-D-2-C
  气管 PUN-8*1.25-SW(黑) 151873 MFH-5/3G-D-3-C
  气管 PUN-10*1.5-SW(黑) 35547 MFH-5-1/2-S
  气管 PUN-12*2-SW(黑) 31010 MFH-5-1/4-L-B
  快插螺纹接头 QS-G3/8-8 15902 MFH-5-1/4-S-B
  快插螺纹接头 QS-G3/8-10 19706 MFH-5-3/8-S-B
  快插螺纹接头 QS-G3/8-12 10421 MFHE-3-1/2
  快插螺纹接头 QS-G1/2-12 12908 MFHE-3-3/8
  接头 QST-6 12610 MFLZ-24DC/AC
  接头 QST-8 533137 MLH-5-1/8-B
  接头 QST-10 153131 161728 MN1H-2-1/2-MS
  接头 QST-12 153132 161725 MN1H-2-1/4-MS
  接头 QSY-12 161731 MN1H-2-3/4-MS
  AV-20-4-C 4549 159687 MN1H-5/2-D-1-FR-C
  气缸 DSNU-16-90-PPV-A 159700 MN1H-5/2-D-2-C
  气缸 DSNU-16-25-PPV-A 159712 MN1H-5/2-D-3-C
  P-30-SW 183974 MN1H-5/2K-FR-NA
  RS-3-1/8 159685 MN1H-5/3B-D-1-C  DC24V
  RS-3-1/8(膜片) 159683 MN1H-5/3E-D-1-C
  气缸 STA-50-30-P-A 164889 159707 MN1H-5/3E-D-3-C
  气缸 STA-32-20-P-A 164888 159681 MN1H-5/3G-D-1-C
  气缸 DNG-50-100-PPV-A 36349 159693 MN1H-5/3G-D-2-C
  阀 HNG-50 32949 159705 MN1H-5/3G-D-3-C
  阀 HS-3/4-1/2-B 9784 2211 MOCH-3-1/8
  关节轴承 CRSGS-M20*1.5 195585 161168 MPPE-3-1/4-10-010B
  SNCB-80 174394 161171 MPPE-3-1/4-10-420-B
  SNCL-80 171108 161167 MPPE-3-1/4-6-010-B
  气缸 DNC-80-160-PPV-A 163439 161170 MPPE-3-1/4-6-420-B
  接头 KD-1/4-S 151776 161162 MPPE-3-1/8-10-010-B
  接头 KSS61/4-A 151779 164316 MPPE-3-1/8-2,5-420-B
  接头 KSS6/1/4-T 531695 161164 MPPE-3-1/8-6-420-B
  接头 KS5-N-13 4089 187333 MPPES-3-1/4-10-010
  接头 KS5-CK-13 4096 187338 MPPES-3-1/4-6-420
  接头 KS5-1/2-A 531687 151694 MPYE-5-1/4-010-B
  接头 QM-1/4-1/4 2255 151693 MPYE-5-1/8-HF-010-B
  二联件 LFR-M7-D-7-5M-M1CRO-B 526323 161978 MPYE-5-1/8-LF-420-B
  压力表 MA-27-10-M5 526323 151695 MPYE-5-3/8-010-B
  棘轮装置 FLSR-40-R 19036 161981 MPYE-5-3/8-420-B
  电磁阀 JMFH-5-1/2-EX 535914 537134 MS12-MV
  防爆线圈 MSFG-24DC-M-EX 535619 162674 MS4/D-MINI-LFM-A
  电磁阀 JMFH-5/2-D-3-C-EX 535965 529150 MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS
  先导阀 MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX 535615 530510 MS6-LFM-1/4-ARV
  底座 NAS-1/2-3A-ISO 10336 529671 MS6-LFM-3/8-ARM
  比例调压阀 MPPES-3-1/8-6-420 187353 532909 MS6-LFM-A
  MFH-3-1/2-S 7960 534499 MS6-LFP-C
  过滤器 6.1*2.5 223803 663955 MSEB-3-230V AC
  行程开关  SME-10-SL-LED-24 173212 7760 MSFG-198/220 DC220V
  线圈 MSFG-24/42-50/60 4527 4527 MSFG-24/42-50/60
  气缸 DNC-80-1000-PPV-A 163430 34411 MSFG-24/42-50/60-OD
  2线 SME-8M-ZS-24V-K-2.5-OE 543872 535619 MSFG-24DC-M-EX
  3线 SME-8M-DS-24V-K-2.5-OE 543862 6720 MSFW-110AC/MSFW-110-50/60
  GR-3/8-B 6308 3598 MSG-12DC
  ADVC-100-15-I-P-A 188333 123060 MSN1G-24DC-OD
  SGS-M20X1.5 9264 170152 MSN1W-24AC/12DC
  SGS-M12X1X1.25 9262 34583 MSSD-C
  SGS-M16X1.5 9263 151687 MSSD-EB
  SNC-63 174386 188024 MSSD-EB-M12-MONO
  LSNG-63 31743 150739 MUP-50
  HE-D-MIDI   170682 30478 MVH-5/3E-1/8-B
  HE-D-MAX1   170683 19701 MVH-5-1/4-B
  LRB-1/2-D-7-0-K2-MIDI 528957 19779 MVH-5-1/8-B
  LRB-1/2-D-7-0-K3-MIDI 528973 14945 MVH-5-3/8-B
  CPE14-M1BH-5JS-1/8 196940 9302 N-30-SW
  W-3-1/2 2342 10336 NAS-1/2-3A-ISO
  H-QS-10 153465 9484 NAS-1/4-1A-ISO
  LRP-1/4-4 159501 152813 NAS-3/4-4A-ISO
  LR-1/2-D-O-MIDI 162594 152789 NAVW-1/4-1-ISO
  CPE14-M1BH-3OLS-1/8 196932 9489 NDV-1-ISO
  CPE14-M1BH-3GLS-1/8 196930 541332 NEBU-M8G3-K-10-LE3
  MFH-5-1/4-B 15901 541348 NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3
  MFH-5-1/5-S-B 15902 10174 NEV-1DA/DB-ISO
  GRE-1/4 10352 4237 OH-22-GN
  H-1/4-B 11689 4131 OH-22-RT
  GR-1/2 3720 3427 OS-1/2
  MFH-3-1/2-S 7960 6682 OS-1/4-B
  DGP-63-1000-PPV-A-B 161784 6681 OS-1/8-B
  DNC-80-200-PPV-KP 163430 6684 OS-PK-3
  DFM-20-50-P-A-GF 170844 9295 P-30-SW
  ADVU63-40-A-P-A 156650 152701 PAN-10X1,5-SI
  PEV-1/4-B 10773 546288 PAN-12X1,75-NT
  GRLA-M5-QS-6-RS-D 197578 152702 PAN-12X1,75-SI
  GRLA-1/8-QS-8-RS-D 534337 553912 PAN-4*0,75-SW
  GR-QS-8 193970 152697 PAN-4X0,75-SI
  QSS-10 153160 152699 PAN-6X1-SI
  QSS-6 153158 152700 PAN-8X1,25-SI
  QSS-8 153159 525467 PAN-V0-8X1-BL
  KM8-M8-GSGD-2.5 165610 160551 PAN-V0-8X1-SW
  气缸 DNG-50-100-PPV-A 36349 8625 PEN-M5
  HNG-50 32949 175250 PEV-1/4-B-OD
  HS-3/4-1/2-B 9784 161760 PEV-1/4-SC-OD
  精密减压阀 LRP-1/4-10 159502 197065 PFAN-12X1,75-NT
  电磁阀 10P-10-4B-MP-N-Z-4M+R 18200 197062 PFAN-6X1-NT
  高频阀 MHE4-M1H-3/20-1/4 525206 197063 PFAN-8X1,25-NT
  DSNU-16-50-P-A 19201 3862 PL-6-BL
  MFH-5-3/8-B 19705 193406 PLN-10X1,5-NT
  DNC-80-200-PPV-A 163440 195283 PLN-10X1,5-SW
  AEVC-20-5-I-P 188131 193407 PLN-12X1,75-NT
  LFMBP-D-MAXI 162679 193403 PLN-4X0,75-NT
  聚酰胺气管 PAN-6*1-SI 152699 193404 PLN-6X1-NT
  聚酰胺气管 PAN-8*1.25-SI 152700 195281 PLN-6X1-SW
  聚酰胺气管 PAN-10*1.5-SI 152701 193405 PLN-8X1,25-NT
  聚酰胺气管 PAN-12*1.75-SI 152702 11900 PRS-1/8-4-B
  二通 QS-10 153034 11902 PRS-1/8-6-B
  二通 QS-8 153033 33409 PRS-ME-1/8-4
  二通 QS-6 153032 12133 PU-13-SW
  电磁阀 CPE10-M1BH-5L-QS-6 159668 PUN-10X1,5-BL
  PRS-1/8-4-BB 30544 159669 PUN-10X1,5-SW
  SMT-8F-PS-24V-K0.3-M8D 525899 159670 PUN-12X2-BL
  接头 QS-3/8-6 190645 159672 PUN-16X2,5-BL
  接头 QS-3/8-8 153006 178416 PUN-3X0,5-GE
  接头 QS-3/8-12 153009 152822 PUN-4X0,75-DUO-SI
  DSR-25-180-P 11911 159662 PUN-4XO,75-BL
  储气罐 CRVZS-2-SA 562443 525748 PUN-8X1,25-BL-400
  10P-14-8C-MP-N-Y-4CT3J+UY 197595 PUN-8X1,25-S-6-BL
  10P-14-4C-MP-R-Y-3CL+UY 8606 PZA-E-C
  MEBH-5/2-1/8-P-B 173006 15608 PZV-E-C
  MSEB-3-24VDC 383306 150239 PZVT-300-SEC
  线圈 MSEB-3-24VDC 389614 150238 PZVT-30-SEC
  线圈 MSEB-3-230AC 372653 13988 PZVT-999-SEC-B
  CPE10-M1BH-3GL-M5 196845 190646 QS-1/2-10
  T-30-RT 10014 153010 QS-1/2-12
  T-30-SW 9291 153011 QS-1/2-16
  T-30-GE 9292 153007 QS-1/4-10
  紧凑型气缸 ADVU-100-20-P-A 156579 153018 QS-1/4-10-I
  紧凑型气缸 ADVU-100-20-A-P-A 15665 190644 QS-1/4-4
  三联件 FRC-1/4-D-MINI 159605 153014 QS-1/4-6-I
  球阀 QH-1/2 9543 153005 QS-1/4-8
  球阀 QH-3/4 9544 153016 QS-1/4-8-I
  N-3/8-P-13-MS 36161 190643 QS-1/8-10
  QSL-10 153073 153001 QS-1/8-4
  QSSF-3/8-10-B 153169 153013 QS-1/8-6-I
  CRQS-3/8-10 162866 153004 QS-1/8-8
  QSSF-1/4-10-B 153168 153034 QS-10
  KK-9 2149 153039 QS-10-8
  B-1/4 3569 153035 QS-12
  PUN-10*1.5-BL 159668 130608 QS-12-8
  单向节流阀 GRA-1/4-B 6509 130624 QS-12H-8
  基本阀 SV-3-M5 6817 153036 QS-16
  与门 ZK-1/8-B 6680 153008 QS-3/8-10
  气控阀 JH-5-1/8 8823 153009 QS-3/8-12
  六角螺母 GRM-3/8 204596 153020 QS-3/8-12-I
  UC-1/8 161419 153006 QS-3/8-8
  LFR-1/4-D-MIDI-A 186484 153033 QS-8
  安装支架 HWR-M1 183868 153038 QS-8-6
  接头 KS4-1/4-A 2154 153270 QSC-10H
  QS-1/4-6 153003 153269 QSC-8H
  QSL-1/4-6 153047 153023 QSF-1/8-6-B
  QS-1/8-6 153002 186105 QS-G1/2-16
  QSM-M5-6 153306 186101 QS-G1/4-10
  FRC-1/4-D-7-MINI 162755 186099 QS-G1/4-8
  PUN-4*0.75-RT 178410 186110 QS-G1/4-8-I
  LFP-D-MIDI-5M 159594 186095 QS-G1/8-4
  HGL-3/8-QS-8 530043 186107 QS-G1/8-6-I
  HGL-3/8-QS-10 530044 186098 QS-G1/8-8
  DSNU-16-50-PPV-A-R3 193989 186102 QS-G3/8-10
  DSNU-16-10-P 19198 186103 QS-G3/8-12
  MYH-5/2-2,3-L-LED  34303 186347 QS-G3/8-16
  MAP-40-4-1/8-EN  162842 153295 QSKL-M5-6
  184122 电缆  D:AS-SDE-K-4-GD-SIBU 153054 QSL-1/2-12
  184123 D:AS-K-GD-2,5-SIBU 153055 QSL-1/2-16
  184124 D:AS-K-WD-2,5-SIBU 153047 QSL-1/4-6
  184125 2-POL. GD  D:AS-K-2-GD-2-SIBU 153049 QSL-1/4-8
  184127 可调式压力开关  PEV-1/4 B-SA 190658 QSL-1/8-10
  184128 D:ER-SDE-10-10V20MA-SIBU 153046 QSL-1/8-6
  184129 D:ER-SDE-10-5V/20MA-SIBU 153048 QSL-1/8-8
  184130 D:ER-SMTO-PS+K-WD-SIBU 153074 QSL-12
  184132 D:S-HST-100GRC/10V-SIBU 153052 QSL-3/8-10
  184133 D:S-HSP-100BAR/10V-SIBU 153274 QSLF-1/8-6-B
  184135 SV/O-3-PK-3X2 186125 QSL-G1/2-12
  184140 标牌  CPV10-BS-2XGRZZ-M7 186122 QSL-G1/4-10
  184141 标牌  CPV10-BS-2XGRAZ-M7 186118 QSL-G1/4-6
  184142 辅件  CPV14-BS-2XGRZZ-1/8 186117 QSL-G1/8-6
  184143 辅件  CPV14-BS-2XGRAZ-1/8 186123 QSL-G3/8-10
  184144 辅件  CPV18-BS-2XGRZZ-1/4 153212 QSLV2-1/8-6
  184145 辅件  CPV18-BS-2XGRAZ-1/4 186227 QSLV2-G1/4-8
  184146 标牌  CPV10-BS-2XGRZZ-M7 186230 QSLV2-G3/8-10
  184147 标牌  CPV10-BS-2XGRAZ-M7 153104 QSLV-3/8-12-I
  184148 辅件  CPV14-BS-2XGRZZ-1/8 190666 QSLV-M5-6
  184149 辅件  CPV14-BS-2XGRAZ-1/8 153318 QSM-1/8-6-I
  184150 辅件  CPV18-BS-2XGRZZ-1/4 153327 QSM-6-4
  184151 辅件  CPV18-BS-2XGRAZ-1/4 186264 QSM-G1/8-4
  184165 多倍力气缸 ADVUT-40X4-PAS2-SA 153336 QSML-1/8-6
  184254 伺服电驱动套件  ATP-BSM-21 153332 QSML-M3-4
  184255 伺服电驱动套件  ATP-BSM-22 153335 QSML-M5-6
  184257 伺服马达   MTR-BSM-1R01 153303 QSM-M3-4
  184258 伺服马达   MTR-BSM-50A-275AA 153306 QSM-M5-6
  184259 伺服马达   MTR-BSM-50A-275BA 153317 QSM-M5-6-I
  184260 联轴器 KSE-15-22-D04-D07 153371 QSMY-4
  184261 联轴器 KSE-15-22-D05-D07 153160 QSS-10
  184262 联轴器 KSE-15-22-D04-D09 153159 QSS-8
  184263 联轴器 KSE-19-24-D06-D09 153116 QST-1/2-16
  184264 联轴器 KSE-19-24-D06-D11 153107 QST-1/8-6
  184265 联轴器 KSE-19-24-D06-D06 153109 QST-1/8-8
  184266 马达电缆   MRC-BSC-1102/BSM1R 153136 QST-10-8
  184267 分离电缆   MRC-BSC-1102/BSM50 153132 QST-12
  184271 MTR-FL-DGE-8-ZR-BSM1 153137 QST-12-10
  184273 MTR-FL-DGE-12-ZR-BSM50 130615 QST-12-8
  184274 MTR-FL-DGE-18-ZR-BSM50 153130 QST-8
  184279 压力表 MA-23-0,6-R1/8-MPA 153135 QST-8-6
  184280 压力表 MA-23-1,0-R1/8-MPA 186166 QST-G1/2-12
  184281 压力表 MA-23-1,6-R1/8-MPA 186161 QST-G1/4-8
  184285 压力表 MA-40-0,6-G1/4-MPA 186349 QST-G3/8-16
  184286 压力表 MA-40-1,0-G1/4-MPA 160504 QS-V0-1/4-10
  184287 压力表 MA-40-1,6-G1/4-MPA 160507 QS-V0-3/8-10
  184288 压力表 MA-40-2,5-G1/4-MPA 153151 QSY-10
  184298 短行程气缸 ADVUL-50-10-PA-SA 153148 QSY-4
  184304 JMN2DH-5/2-D-02-B 153150 QSY-8
  184305 JMN2DH-5/2-D-02-S-B 3629 R-3-M5
  184306 JMN2H-5/2-D-02-B 2270 ROS-3-1/8
  184307 JMN2H-5/2-D-02-S-B 2272 RS-3-1/8
  184308 电磁阀 MN2H-5/2-D-02-B 2949 RS-4-1/8
  184309 电磁阀 MN2H-5/2-D-02-S-B 4937 RW/O-3-1/8
  184310 电磁阀 MN2H-5/2-D-02-FR-B 7843 S-3-PK-3-B
  184311 电磁阀 MN2H-5/2-D-02-FR-S-B 192030 SDE1-D10-G2-H18-C-P1-M8
  184312 电磁阀 MN2H-5/3B-D-02-B 529955 SDE1-D10-G2-H18-C-PU-M8
  184313 电磁阀 MN2H-5/3B-D-02-S-B 529958 SDE1-D10-G2-R18-C-PU-M8
  184314 电磁阀 MN2H-5/3E-D-02-B 540196 SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M8
  184315 电磁阀 MN2H-5/3E-D-02-S-B 542890 SDE5-D10-O-Q6E-P-K
  184316 电磁阀 MN2H-5/3G-D-02-B 527461 SDE5-V1-O-Q6E-P-M8
  184317 电磁阀 MN2H-5/3G-D-02-S-B 9686 SE-1/4-B
  184318 安全    LSP-1/4-C 9687 SE-3/8-B
  184319 弯头气管道 LPZ-RB-150 6822 SEU-1/2
  565317 直通气管道 LPZ-RG-150 6753 SEU-1/4
  184321 安全喷嘴   LPZ-SD 4616 SEU-1/8
  184322 喷嘴,低噪音 LPZ-LD 6755 SEU-3/8
  184327 双作用气缸 DSNU-20-PA-S11-SA 2675 SG-M12
  184332 FEC 小型工控机  FEC-FC22-FST 6145 SG-M12X1,25
  184333 FEC 小型工控机  FEC-FC23-FST 6146 SG-M16X1,5
  184334 光电隔离输入输?FEC-FC20-DOS 6147 SG-M20X1,5
  184335 光电隔离输入输?FEC-FC21-DOS 3111 SG-M8
  184343 双作用气缸 CRDSNU-25-PA-S6-SA 150450 SIEH-M12B-PS-K-L
  184347 夹紧装置   HMP-16-KP 150360 SIEN-4B-NS-K-L
  184348 夹紧装置   HMP-20-KP 150376 SIEN-6,5B-NS-K-L
  184361 双作用多位气缸  D-70-36-PV1-SA 150403 SIEN-M12B-PS-S-L
  184362 短行程气缸 ADVUL-63-PA-SA 150440 SIEN-M30NB-NS-K-L
  184368 WART.GER.-KOMB  LFR-M1-G1/8-KA01 150368 SIEN-M5B-NS-K-L
  184373 WARTUNGS-KOMB.  LFR-M1-G1/8-KE00 150369 SIEN-M5B-NS-S-L
  184375 WARTUNGS-KOMB.  LFR-M1-G1/8-KF00 150370 SIEN-M5B-PS-K-L
  184378 WART.GER.-KOMB  LFR-M2-G1/4-KA01 150386 SIEN-M8B-PS-K-L
  184381 M系列气源处理组 LFR-M2-G1/4-KC00 150387 SIEN-M8B-PS-S-L
  184385 M系列气源处理组 LFR-M2-G1/4-KE00 178295 SIES-Q8B-PS-S-L
  184387 M系列气源处理组 LFR-M2-G1/4-KF00 164259 SIM-M12-4GD-5-PU
  184388 M系列气源处理组 LFR-M2-G1/4-KF01 159420 SIM-M8-3GD-2,5-PU
  184389 M系列气源处理组 LFR-M2-G1/4-KG00 159421 SIM-M8-3GD-5-PU
  184390 M系列气源处理组 LFR-M2-G1/4-KG01 151526 SIM-M8-3GD-5-PU
  184391 M系列气源处理组 LFR-M2-G3/8-KA00 170492 SLS-10-10-P-A
  184392 WART.GER.-KOMB  LFR-M2-G3/8-KA01 170500 SLS-16-20-P-A
  184399 M系列气源处理组 LFR-M2-G3/8-KE00 170501 SLS-16-25-P-A
  184401 M系列气源处理组 LFR-M2-G3/8-KF00 170554 SLT-10-10-P-A
  184403 M系列气源处理组 LFR-M2-G3/8-KG00 170556 SLT-10-30-P-A
  184417 M系列气源处理组 LFR-M3-G1/2-KG00 170557 SLT-10-40-P-A
  184419 M系列气源处理组 FRC-M1-G1/8-KA00 170558 SLT-10-50-P-A
  184424 M系列气源处理组 FRC-M1-G1/8-KC01 188413 SLT-16-150-P-A
  184429 M系列气源处理组 FRC-M2-G1/4-KC00 170561 SLT-16-20-P-A
  184430 M系列气源处理组 FRC-M2-G1/4-KC01 170550 SLT-6-20-P-A
  184434 M系列气源处理组 FRC-M2-G1/4-KF01 170552 SLT-6-40-P-A
  184435 M系列气源处理组 FRC-M2-G3/8-KA00 11886 SMB-1
  184436 M系列气源处理组 FRC-M2-G3/8-KA01 537809 SMBN-10
  184437 M系列气源处理组 FRC-M2-G3/8-KB00 19273 SMBR-10
  184439 M系列气源处理组 FRC-M2-G3/8-KC00 19275 SMBR-16
  184441 M系列气源处理组 FRC-M2-G3/8-KE00 19276 SMBR-20
  184446 M系列气源处理组 FRC-M3-G1/2-KA01 19277 SMBR-25
  184449 气源处理组件 FRC-M3-G1/2-KC00 19272 SMBR-8
  184450 M系列气源处理组 FRC-M3-G1/2-KC01 175093 SMBR-8-12
  184453 M系列气源处理组 FRC-M3-G1/2-KF00 175094 SMBR-8-16
  184455 液压分配接头 D:H-B-V5 175095 SMBR-8-20
  184457 EZVIS  D:SW-EZVIS-D 36173 SMBU-1-B
  184460  气动实验装置   D:S-TP201-CP-SIBU 173210 SME-10-KL-LED-24
  184461  气动实验装置   D:S-TP202-CP-SIBU 173212 SME-10-SL-LED-24
  184462  气动实验装置   D:S-BIBB-PE-CP-SIBU 151669 SME-1-LED-24-B
  184463 GER.S. E-HYDR.  D:S-TP601-CP-SIBU 562515 SME-8-FM-DS-24V-K-1,0-OE
  184464 GER.S. E-HYDR.  D:S-TP602-CP-SIBU 161756 SME-8-K-24-S6
  184465 比例液压实验组  D:S-TP701-CP-SIBU 175404 SME-8-K5-LED-24
  184466 比例液压实验组  D:S-TP702-CP-SIBU 160251 SME-8-O-K-LED-24
  184467 闭环控制气动组  D:S-TP111-CP-SIBU 150857 SME-8-S-LED-24
  184468 GER.S.REGEL-PN 526622 SME-8-SL-LED-24
  184469 GER.S.REGEL-PN 171169 SME-8-ZS-KL-LED-24
  184470 GER.S.REGEL-PN 30457 SMEO-1-B
  184471 闭环控制液压组 151671 SMEO-1-LED-230-B
  184472 GER.S.R-HYDR.DR D:S-TP511-DR-SIBU 30459 SMEO-1-LED-24-B
  184473 GER.S.R-HYDR.LR D:S-TP511-LR-SIBU 151672 SMEO-1-LED-24-K5-B
  184474 成套仪表   D:CP-FP1110-PP-SIBU 150847 SMEO-1-S-24-B
  184475 成套仪表   D:CP-FP1120-SIBU 150848 SMEO-1-S-LED-24-B
  184476 成套仪表   D:CP-FP1130-SIBU 36198 SMEO-4U-K-LED-24
  184477 连接板组件 HAPG-SD2-1 151526 SMEO-4U-S-LED-24-B
  184478 气爪连接件 HAPG-SD2-2 171163 SMEO-8E-S-LED-24
  184479 连接板组件 HAPG-SD2-3 547862 SMT-10G-PS-24V-E-2.5Q-0E
  184480 连接板组件 HAPG-SD2-4 551375 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D
  184481 连接板组件 HAPG-SD2-5 543873 SMT-8M-PO-24V-K-7,5-OE
  184482 连接板组件 HAPG-SD2-6 543869 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12
  184483 连接板组件 HAPG-SD2-7 543867 SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE
  184484 连接板组件 HAPG-SD2-8 171180 SMT-8-NS-K-LED-24-B
  184485 连接板组件 HAPG-SD2-9 175434 SMT-8-PS-K5-LED-24-B
  184486 连接板组件 HAPG-SD2-10 175436 SMT-8-PS-K-LED-24-B
  184487 连接板组件 HAPG-SD2-11 175484 SMT-8-PS-S-LED-24-B
  184488 双作用液压缸 D:S-HAZ-16-10-400 151683 SMTO-1-PS-K-LED-24-C
  184489 双作用液压缸 D:S-HAZ-16-10-300 152742 SMTO-4U-PS-S-LED-24
  184490 双作用液压缸 D:S-HAZ-25-18-200 171178 SMTO-8E-PS-S-LED-24
  184493 电磁阀 MEBH-5/2-D-1-ZSR-C 174388 SNC-100
  184494 电磁阀 MEBH-5/2-D-1-ZSR-FR-C 174383 SNC-32
  184495 双电控电磁阀 JMEBH-5/2-D-1-ZSR-C 174390 SNCB-32
  184496 双电控电磁阀 JMEBDH-5/2-D-1-ZSR-C 174392 SNCB-50
  184497 电磁阀 MEBH-5/3E-D-1-ZSR-C 174394 SNCB-80
  184498 电磁阀 MEBH-5/3G-D-1-ZSR-C 174400 SNCS-63
  184499 电磁阀 MEBH-5/3B-D-1-ZSR-C 165323 SOEG-E-Q30-PS-S-2L
  184500 电磁阀 MEBH-5/2-D-2-ZSR-C 547909 SOEG-RT-M12-PS-S-2L
  184501 电磁阀 MEBH-5/2-D-2-ZSR-FR-C 165348 SOEG-RT-Q30-NS-K-2L
  184502 双电控电磁阀 JMEBH-5/2-D-2-ZSR-C 165353 SOEG-S-Q30-S-L
  184503 双电控电磁阀 JMEBDH-5/2-D-2-ZSR-C 164888 STA-32-20-P-A
  184504 电磁阀 MEBH-5/3E-D-2-ZSR-C 6817 SV-3-M5
  184505 电磁阀 MEBH-5/3G-D-2-ZSR-C 11914 SV-5-M5-B
  184506 电磁阀 MEBH-5/3B-D-2-ZSR-C 10191 SVOS-3-1/8
  184507 电磁阀 MEBH-5/2-D-3-ZSR-C 10190 SVS-3-1/8
  184508 电磁阀 MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C 10192 SVS-4-1/8
  184509 双电控电磁阀 JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C 9997 T-22-RT
  184510 双电控电磁阀 JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C 8983 TH-3-1/4-B
  184511 电磁阀 MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C 6758 TH-3-M5
  184512 电磁阀 MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C 2312 U-1
  184513 电磁阀 MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C 2310 U-1/2
  184518 增压器 DPA-63-10 6844 U-1/2-B
  184519 增压器 DPA-100-10 2316 U-1/4
  184523 COSIVIS-SMALL   D:SW-COSIVIS-D 6842 U-1/4-B
  184524 COSIVIS-SMALL   D:SW-COSIVIS-GB 2307 U-1/8
  184525 FLUID STUDIO P  D:SW-STUDIO-P1-D 6841 U-1/8-B
  184528 FLUID STUDIO P  D:SW-STUDIO-P1-GB 151990 U-1-B
  184543 压力分区板 CPV18-DZPR 2309 U-3/8
  184544 隔离板 CPV18-DZPR 6843 U-3/8-B
  184545 继电器板   CPV18-RP2 165004 UC-1/4
  9984 " VL/O-3-1/4" 161419 UC-1/8
  4099 ACK-1/2-PK-13 4938 V/O-3-1/8
  536213 ADN-12-15-I-P-A 540155 VABF-S4-2-R3C2-C-6
  536235 ADN-20-10-A-P-A 566618 VABM-L1-14S-G14-2
  536241 ADN-20-50-A-P-A 566625 VABM-L1-14S-G14-9
  536280 ADN-32-15-I-P-A 9394 VAD-1/4
  536283 ADN-32-30-I-P-A 14015 VAD-1/8
  536274 ADN-32-40-A-P-A 19294 VAD-3/8
  536275 ADN-32-50-A-P-A 35533 VAD-ME-I-3/8
  536300 ADN-40-10-I-P-A 171061 VADMI-200-LS-P
  536303 ADN-40-25-I-P-A 171063 VADMI-300-LS-P
  536294 ADN-40-30-A-P-A 162535 VADMI-300-N
  536304 ADN-40-30-I-P-A 162534 VADMI-300-P
  536311 ADN-50-10-A-P-A 162529 VADMI-95-N
  536325 ADN-50-30-I-P-A 15889 VAF-PK-4
  536327 ADN-50-50-I-P-A 160239 VAF-PK-6
  536346 ADN-63-30-I-P-A 6890 VAK-1/4
  536339 ADN-63-60-A-P-A 34586 VAS-100-1/4-NBR
  536340 ADN-63-80-A-P-A 158974 VAS-30-1/8-SI
  188078 ADVC-10-5-A-P  VAS-30-1/8-SI-B
  188095 ADVC-12-10-A-P 1396086 VAS-8-M5-PUR
  188091 ADVC-12-10-I-P 160994 VASB-100-1/4-SI
  188146 ADVC-20-10-I-P 152609 VASB-125-3/8-NBR
  188266 ADVC-50-20-I-P 160995 VASB-125-3/8-SI
  156588 ADVU-12-15-A-P-A 1395671 VASB-15-1/8-PUR-B
  156589 ADVU-12-20-A-P-A 1377637 VASB-30-1/8-SI-B
  156590 ADVU-12-25-A-P-A 1395691 VASB-40-1/4-PUR-B
  156591 ADVU-12-30-A-P-A 35414 VASB-55-1/4-NBR
  156506 ADVU-12-40-P-A 1396063 VASB-55-1/4-PUR-B
  156594 ADVU-16-10-A-P-A 35415 VASB-75-1/4-NBR
  156508 ADVU-16-10-P-A 160993 VASB-75-1/4-SI
  156596 ADVU-16-20-A-P-A 35417 VASB-8-M5-PUR-B
  156511 ADVU-16-25-P-A 538195 VHER-BH-M04C-G14-UD
  156511 ADVU-16-25-P-A 9983 VL/O-3-1/2
  156512 ADVU-16-30-P-A 10049 VL/O-3-3/4
  156507 ADVU-16-5-P-A 7098 VL-3-4-H-20
  156515 ADVU-20-10-P-A 173168 VL-5/2-1/8-B
  156602 ADVU-20-15-A-P-A 151869 VL-5/3B-D-3-C
  156517 ADVU-20-20-P-A 151011 VL-5/3E-D-1-C
  156604 ADVU-20-25-A-P-A 151868 VL-5/3E-D-3-C
  156518 ADVU-20-25-P-A 9199 VL-5-1/4
  156518 ADVU-20-25-P-A 14294 VL-5-1/4-B
  156519 ADVU-20-30-P-A 9764 VL-5-1/8
  156520 ADVU-20-40-P-A 4504 VL-5-PK-3
  156609 ADVU-25-10-A-P-A 34432 VLX-2-1/4-MS
  156523 ADVU-25-10-P-A 193580 VN-05-M-I2-PQ1-VQ1
  156610 ADVU-25-15-A-P-A 193502 VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5
  156611 ADVU-25-20-A-P-A 12592 VPE-1/8
  156612 ADVU-25-25-A-P-A 546256 VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
  156526 ADVU-25-25-P-A 546696 VSVA-B-B52-H-A1-1C1
  156528 ADVU-25-40-P-A 539182 VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L
  156615 ADVU-25-50-A-P-A 539182 VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L
  156529 ADVU-25-50-P-A 546702 VSVA-B-M52-MH-A1-1C1
  156522 ADVU-25-5-P-A 566457 VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3
  156044 ADVU-32-100-A-P-A 5755 VZ-3-PK-3
  156617 ADVU-32-10-A-P-A 540514 VZPR-BPD-22-R1
  156531 ADVU-32-10-P-A 7269 Y-PK-3
  156618 ADVU-32-15-A-P-A 191199 YSR-10-10-C
  156532 ADVU-32-15-P-A 34572 YSR-12-12-C
  156619 ADVU-32-20-A-P-A 34573 YSR-16-20-C
  156533 ADVU-32-20-P-A 34574 YSR-20-25-C
  156620 ADVU-32-25-A-P-A 160273 YSR-25-40-C
  156621 ADVU-32-30-A-P-A 540060 YSR-4-4-C
  156535 ADVU-32-30-P-A 158981 YSR-5-5-C
  156622 ADVU-32-40-A-P-A 160272 YSR-7-5-C
  156536 ADVU-32-40-P-A 34571 YSR-8-8-C
  156623 ADVU-32-50-A-P-A 191195 YSRW-10-17
  156537 ADVU-32-50-P-A 191192 YSRW-5-8
  156624 ADVU-32-60-A-P-A 191193 YSRW-7-10
  156625 ADVU-32-80-A-P-A 191194 YSRW-8-14
  156542 ADVU-40-15-P-A 6680 ZK-1/8-B
  156045 ADVU-40-160-A-P-A 6685 ZK-PK-3
  156630 ADVU-40-25-A-P-A 3527 ZSB-1/8
  156544 ADVU-40-25-P-A 184547 S7-CPU312IFM    D:6ES7 312-5AC02-0AB0
  156545 ADVU-40-30-P-A 184548 S7-CPU314       D:6ES7 314-1AF11-0AB0
  156635 ADVU-40-80-A-P-A 184549 S7-CPU315DP     D:6ES7 315-2AF03-0AB0
  156636 ADVU-50-10-A-P-A 184550 S7-SM323-8E/8A  D:6ES7 323-1BH01-0AA0
  156637 ADVU-50-15-A-P-A 184551 S7-SM331-2AE    D:6ES7 331-7KB02-0AB0
  156551 ADVU-50-15-P-A 184552 S7-型材SCH.     D:6ES7 390-1AB60-0AA0
  156552 ADVU-50-20-P-A 184553 S7-型材SCH.     D:6ES7 390-1AE80-0AA0
  156553 ADVU-50-25-P-A 184554 S7-FRONT插头    D:6ES7 392-1AJ00-0AA0
  156640 ADVU-50-30-A-P-A 184555 S7-PC/MPI-电缆  D:6ES7 901-1BF00-0XA0
  156554 ADVU-50-30-P-A 184556 S7-PUFFERBATT.  D:6ES7 971-1AA00-0AA0
  156641 ADVU-50-40-A-P-A 184557 S7-手册300D     D:6ES7 398-8FA10-8AA0
  156555 ADVU-50-40-P-A 184558 S7-手册300G     D:6ES7 398-8FA10-8BA0
  156642 ADVU-50-50-A-P-A 184559 S7-HANDB312IFMD D:6ES7 398-8CA00-8AA0
  156643 ADVU-50-60-A-P-A 184560 S7-HANDB312IFMG D:6ES7 398-8CA00-8BA0
  156645 ADVU-63-10-A-P-A 184561 S7-STEP7-MINI   D:6ES7 810-3CC06-0YE0
  156646 ADVU-63-15-A-P-A 184563 S7-STEP7-BUCHD  D:6ES7 810-4CA07-8AW0
  156647 ADVU-63-20-A-P-A 184564 S7-STEP7-BUCHGB D:6ES7 810-4CA08-8BW0
  156648 ADVU-63-25-A-P-A 184565 S7-BUCH-AWLKOPD D:6ES7 810-4CA07-8AW1
  156652 ADVU-63-60-A-P-A 184566 S7-BUCH-AWLKOPG D:6ES7 810-4CA08-8BW1
  156574 ADVU-80-50-P-A 36350 DNG-50-125-PPV-A
  156661 ADVU-80-60-A-P-A 36361 DNG-63-100-PPV-A
  156576 ADVU-80-80-P-A 36362 DNG-63-125-PPV-A
  156845 ADVUL-12-10-P-A 188399 DPA-100-16
  156852 ADVUL-16-10-P-A 32682 DPZ-10-25-P-A
  156854 ADVUL-16-20-P-A 32702 DPZ-25-40-P-A
  156856 ADVUL-16-30-P-A 162098 DPZ-25-40-P-A-KF
  156851 ADVUL-16-5-P-A 159819 DPZ-32-40-P-A
  156202 ADVUL-20-10-P-A 547574 DSM-16-270-P-A-B
  156860 ADVUL-20-15-P-A 547582 DSM-32-270-P-A-B
  156865 ADVUL-20-50-P-A 547586 DSM-40-270-P-A-B
  156867 ADVUL-25-10-P-A 5040 DSN-10-10-P
  156868 ADVUL-25-15-P-A 5043 DSN-10-50-P
  156871 ADVUL-25-30-P-A 5048 DSN-12-25-P
  156872 ADVUL-25-40-P-A 5050 DSN-12-50-P
  156878 ADVUL-32-25-P-A 5055 DSN-16-12-P
  156878 ADVUL-32-25-P-A 5059 DSN-16-50-P
  156874 ADVUL-32-5-P-A 5055 DSN-16-90-P
  156882 ADVUL-32-60-P-A 5070 DSN-20-100-P
  156886 ADVUL-40-15-P-A 8521 DSN-20-125-P
  156887 ADVUL-40-20-P-A 8747 DSN-20-125-PPV
  156889 ADVUL-40-30-P-A 5066 DSN-20-25-P
  156893 ADVUL-40-80-P-A 5073 DSN-20-300-P
  156896 ADVUL-50-20-P-A 5069 DSN-20-80-P
  156898 ADVUL-50-30-P-A 5075 DSN-25-10-P
  156208 ADVUL-80-150-P-A 5076 DSN-25-25-P
  156919 ADVUL-80-60-P-A 9666 DSN-25-40-PPV
  156773 ADVULQ-20-10-A-P-A 5078 DSN-25-50-P
  156697 ADVULQ-25-20-P-A 19188 DSNU-10-100-P-A
  156694 ADVULQ-25-5-P-A 19183 DSNU-10-10-P-A
  156725 ADVULQ-50-25-P-A 14325 DSNU-10-30-P-A
  188070 AEVC-10-5-P 19186 DSNU-10-50-P-A
  188082 AEVC-12-5-I-P 193987 DSNU-10-60-P-A
  156943 AEVU-20-20-P-A 19192 DSNU-12-50-P-A
  156953 AEVU-32-20-P-A 19193 DSNU-12-80-P-A
  157000 AEVU-32-25-A-P-A 19203 DSNU-16-100-P-A
  156954 AEVU-32-25-P-A 19232 DSNU-16-100-PPV-A
  156962 AEVU-50-20-P-A 19198 DSNU-16-10-P-A
  4936 AR-01 193989 DSNU-16-10-PPV-A
  10398 AT-06-B 19233 DSNU-16-125-PPV-A
  32797 AU-ME-1/8 19234 DSNU-16-160-PPV-A
  3569 B-1/4 19199 DSNU-16-25-P-A
  4523 BMFH-3-3-M5 33973 DSNU-16-25-PPV-A
  4098 CK-1/2-PK-13 19229 DSNU-16-40-PPV-A
  2028 CK-1/8-PK-6 19201 DSNU-16-50-P-A
  4097 CK-3/8-PK-13 19230 DSNU-16-50-PPV-A
  2033 CK-3/8-PK-9 19231 DSNU-16-80-PPV-A
  535444 CLR-25-10-L-P-A 19239 DSNU-20-100-PPV-A
  543180 CLR-32-20-L-P-A-B 19207 DSNU-20-10-P-A
  543179 CLR-32-20-R-P-A-B 19240 DSNU-20-125-PPV-A
  535460 CLR-50-20-L-P-A 19215 DSNU-20-200-P-A
  535459 CLR-50-20-R-P-A 19242 DSNU-20-200-PPV-A
  535465 CLR-63-20-R-P-A 19216 DSNU-20-250-P-A
  538788 CP-E08-M8-CL 19208 DSNU-20-25-P-A
  196847 CPE10-M1BH-3GL-QS-6 19244 DSNU-20-300-PPV-A
  196916 CPE10-M1BH-3GLS-M7 19210 DSNU-20-50-P-A
  196850 CPE10-M1BH-3GLS-QS-6 19211 DSNU-20-80-P-A
  196856 CPE10-M1BH-3OLS-QS-6 19248 DSNU-25-100-PPV-A
  533161 CPE10-M1BH-5/3E-M5-B 14327 DSNU-25-120-P-A
  533141 CPE10-M1BH-5/3G-M7-B 19249 DSNU-25-125-PPV-A
  196925 CPE10-M1BH-5J-M7 19250 DSNU-25-160-PPV-A
  196881 CPE10-M1BH-5L-M5 19226 DSNU-25-200-P-A
  196927 CPE10-M1BH-5L-M7 19251 DSNU-25-200-PPV-A
  196883 CPE10-M1BH-5L-QS-6 14327 DSNU-25-20-P-A
  196884 CPE10-M1BH-5LS-M5 19252 DSNU-25-250-PPV-A
  196929 CPE14-M1BH-3GL-1/8 19219 DSNU-25-25-P-A
  196888 CPE14-M1BH-3GL-QS-8 33975 DSNU-25-25-PPV-A
  196932 CPE14-M1BH-3OLS-1/8 35193 DSNU-25-400-PPV-A
  196935 CPE14-M1BH-5/3E-1/8 19220 DSNU-25-40-P-A
  196937 CPE14-M1BH-5/3G-1/8 19221 DSNU-25-50-P-A
  196939 CPE14-M1BH-5J-1/8 19246 DSNU-25-50-PPV-A
  196907 CPE14-M1BH-5J-QS-6 95984 DSNU-32-100-P-A
  163141 CPE18-M1H-3GL-1/4 196024 DSNU-32-100-PPV-A
  163149 CPE18-M1H-3GL-QS-8 196022 DSNU-32-50-PPV-A
  163145 CPE18-M1H-3GLS-1/4 193992 DSNU-32-60-PPV-A
  163140 CPE18-M1H-3OL-1/4 195990 DSNU-40-25-P-A
  170249 CPE18-M1H-5/3E-1/4 196030 DSNU-40-25-PPV-A
  170247 CPE18-M1H-5/3G-1/4 161782 DGP-40-420-PPV-A-B
  163143 CPE18-M1H-5J-1/4 9141 DGS-12-10-P
  163142 CPE18-M1H-5L-1/4 9123 DGS-16-10-P
  163158 CPE18-M1H-5L-QS-10 9343 DGS-25-50
  163150 CPE18-M1H-5L-QS-8 1254040 DHPS-10-A
  163146 CPE18-M1H-5LS-1/4 1254049 DHPS-25-A
  170321 CPE18-M3H-5/3E-1/4 1254052 DHPS-35-A
  163165 CPE24-M1H-3GL-3/8 1254039 DHPS-6-A
  163181 CPE24-M1H-3GL-QS-12 1310162 DHRS-25-A
  170266 CPE24-M1H-5/3GS-3/8 1310184 DHWS-40-A
  163166 CPE24-M1H-5L-3/8 158512 DMM-16-10-P-A
  163833 CPE24-M3H-3GL-3/8 158528 DMM-20-50-P-A
  161416 CPV10-M1H-2X3-GLS-M7 163465 DNC-100-25-PPV-A
  161417 CPV10-M1H-2X3-OLS-M7 163467 DNC-100-50-PPV-A
  176064 CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7 163468 DNC-100-80-PPV-A
  161415 CPV10-M1H-5JS-M7 163504 DNC-125-200-PPV-A
  161414 CPV10-M1H-5LS-M7 163309 DNC-32-100-PPV-A
  176057 CPV14-BS-5/3G-1/8 163311 DNC-32-160-PPV-A
  18260 CPV14-GE-FB-4 163312 DNC-32-200-PPV-A
  18262 CPV14-GE-FB-8 163313 DNC-32-250-PPV-A
  18263 CPV14-GE-MP-4 163307 DNC-32-50-PPV-A
  18265 CPV14-GE-MP-8 163341 DNC-40-100-PPV-A
  161362 CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 163343 DNC-40-160-PPV-A
  161361 CPV14-M1H-5JS-1/8 163359 DNC-40-250-PPV
  161360 CPV14-M1H-5LS-1/8 163345 DNC-40-250-PPV-A
  163189 CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4 163337 DNC-40-25-PPV-A
  163190 CPV18-M1H-5LS-1/4 163348 DNC-40-500-PPV-A
  529041 CPX-FEC-1-IE 163339 DNC-40-50-PPV-A
  13571 CRSG-M16X1,5 163354 DNC-40-80-PPV
  195586 CRSGS-M27X2 163340 DNC-40-80-PPV-A
  525564 CRSMT-8-PS-K5-LED-24 163373 DNC-50-100-PPV-A
  170825 DFM-12-20-P-A-GF 163375 DNC-50-160-PPV-A
  170827 DFM-12-30-P-A-GF 163369 DNC-50-25-PPV-A
  170828 DFM-12-40-P-A-GF 163370 DNC-50-40-PPV-A
  170914 DFM-16-100-P-A-KF 163371 DNC-50-50-PPV-A
  170908 DFM-16-20-P-A-KF 163419 DNC-63-100-PPV
  170909 DFM-16-25-P-A-KF 163406 DNC-63-125-PPV-A
  170835 DFM-16-30-P-A-GF 163422 DNC-63-200-PPV
  170912 DFM-16-50-P-A-KF 163409 DNC-63-250-PPV-A
  170843 DFM-20-40-P-A-GF 163401 DNC-63-25-PPV-A
  170919 DFM-20-50-P-A-KF 163403 DNC-63-50-PPV-A
  170847 DFM-25-20-P-A-GF 163404 DNC-63-80-PPV-A
  170850 DFM-25-40-P-A-GF 163439 DNC-80-160-PPV-A
  170860 DFM-32-100-P-A-GF 163440 DNC-80-200-PPV-A
  170863 DFM-32-200-P-A-GF 163441 DNC-80-250-PPV-A
  170856 DFM-32-30-P-A-GF 163449 DNC-80-50-PPV
  170866 DFM-40-80-P-A-GF 163436 DNC-80-80-PPV-A
  170947 DFM-50-50-P-A-KF 532728 DNCB-32-100-PPV-A
  15224 DGO-25-1300-PPV-A-B 532731 DNCB-32-200-PPV-A
  15224 DGO-25-225-PPV-A-B 532723 DNCB-32-60-PPV-A
  15225 DGO-32-220-PPV-A-B 532746 DNCB-40-320-PPV-A
  161780 DGP-25-1500-PPV-A-B 36329 DNG-32-250-PPV-A
  526646 DGP-25-400-PPV-A-B 36324 DNG-32-80-PPV-A
  161780 DGP-25-600-PPV-A-B 36339 DNG-40-160-PPV-A
  526656 DGP-32-1000-PPV-A-B 36333 DNG-40-25-PPV-A
  161781 DGP-32-1500-PPV-A-B 36349 DNG-50-100-PPV-A
  161781 DGP-32-650-PPV-A-B 161781 DGP-32-910-PPV-A-B  订货电话:13402168531(微信同),021-60512919
  业务QQ: 2229069859
  阿里旺旺: seaine168
  淘宝企业店铺: https://shop512779345.taobao.com
  公司官网:http://www.viajesoviedo.com

  现货特价产品:

  品牌 订货号 型号
  SICK 1040790 IME12-08NNSZW2S
  SICK 1040789 IME12-08NNSZW2K
  SICK 1041040 IME30-15BNSZW2S
  SICK 1051784 GTE6-N1212
  SICK 1040780 IME12-08NPSZC0S
  SICK 1040982 IME18-12NPSZC0S
  SICK 6009382 DOL-1204-G02M
  SICK 6009867 DOL-1204-W05M
  SICK 6009866 DOL-1204-G05M
  SICK 6009872 DOL-0804-G05M
  SICK 6012643 WTB140-P430
  SICK 1042066 WL4S-3P2230
  SICK 1003865 PL80A
  SICK 4032461 Adapter AR60 for large housing
  OPTEX 12220 NF-DB01
  西门子 6GK1901-1BB10-2AA0
  西门子 1PH7224-7QD00-0AA3
  SIEMENS 1LG6318-6AA90-Z
  SIEMENS 1PQ8315-6PB80-Z
  SIEMENS 1PH7284-0DD50-0AA3-Z
  SIEMENS 1PH7288-0DD00-0AA3-Z
  SIEMENS 1PH8358-1DU10-0AU0-Z
  SIEMENS 1PH7137-2DD00-0BA0
  SIEMENS 1PH8135-2FF13-0BA1
  SIEMENS 1FK7105-5AC71-1UG0
  SIEMENS 1FK7105-5AF71-1FH0
  SIEMENS 高压液压站 1LG6253-4MA91-Z
  SIEMENS 高压液压站 1LA9163-4KA91-Z
  SIEMENS 1PH7184-7NF000AJ3-Z
  SIEMENS 1LA9183-2WA61-Z
  SIEMENS 1LA9090-2KA11-Z
  SIEMENS 1PH7186-7ND300AA3
  SIEMENS 1LA7096-4AA91
  SIEMENS 1LG4207-4AA60
  SIEMENS 1FT6132-6SB71-1DG0
  SIEMENS 1LE1001-1CA03-4AA4
  SIEMENS 1LE10011DA433JZ6Z
  SIEMENS 1LG4316-4AA66-Z
  SIEMENS 1LA5186-4AA66-Z
  P+F NBN8-18GM50-E2
  FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
  FESTO 159670 PUN-12x2-BL
  FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
  FESTO 170681 HE-D-MINI
  DATALOGIC
  DATALOGIC SR21-IR
  DATALOGIC
  DATALOGIC SR21-IR 传感器连接线
  CAPTRON CAPTRON CHT3-151P-HTG-SR
  诺冠 B73G-4GK-AD3-RMN

  主营产品类型:Sick传感器,Sick激光扫描仪,Sick安全光栅,sick激光扫描仪,编码器,安全光栅,安全继电器,CAPTRON触摸开关

  主营产品品牌: 德国CAPTRON ,德国SICK ,威格勒Wenglor ,美国BANNER ,意大利DATALOGIC ,日本SMC ,德国IFM ,德国P+F ,费斯托FESTO
  ,施耐德Schneider Electric ,西门子SIEMENS ,欧姆龙OMRON ,图尔克Turck ,诺冠NORGREN

  订货电话:13402168531(微信同),021-60512919
  业务QQ: 2229069859
  阿里旺旺: seaine168
  淘宝企业店铺: https://shop512779345.taobao.com
  公司官网:http://www.viajesoviedo.com

  进入上海远康自动化淘宝店铺

  扫码微信询价 上海远康自动化科技有限公司 扫码电话询价 上海远康自动化科技有限公司 扫码淘宝询价 上海远康自动化科技有限公司
  日本欧美vps一区二区_艳妇乳肉豪妇荡乳后续潘金莲_添女人下边视频全过程_女人人体欣赏ass
  <menuitem id="v1abr"></menuitem>
  <track id="v1abr"></track>
  <bdo id="v1abr"><dfn id="v1abr"></dfn></bdo>
 • <track id="v1abr"></track>

  <menuitem id="v1abr"><dfn id="v1abr"><menu id="v1abr"></menu></dfn></menuitem>
  <track id="v1abr"><div id="v1abr"><address id="v1abr"></address></div></track>
  <bdo id="v1abr"></bdo><track id="v1abr"><span id="v1abr"><td id="v1abr"></td></span></track>